E06.0Akute Thyreoiditis
Akute Thyreoiditis
Eitrige Thyreoiditis
Pyogene Thyreoiditis
Schilddrüsenabszess
Schilddrüseneiterung
E06.1Subakute Thyreoiditis
De-Quervain-Krankheit [Thyreoiditis]
De-Quervain-Thyreoiditis
Granulomatöse Thyreoiditis
Nichteitrige Thyreoiditis
Pseudotuberkulöse Thyreoiditis
Riesenzellthyreoiditis
Subakute Thyreoiditis
E06.2Chronische Thyreoiditis mit transitorischer Hyperthyreose
Chronische Thyreoiditis mit transitorischer Hyperthyreose
Transitorische Thyreotoxikose mit chronischer Thyreoiditis
E06.3Autoimmunthyreoiditis
Autoimmunthyreoiditis
Autoimmunthyreopathie
Chronische lymphoadenoide Thyreoiditis
Chronische lymphozytäre Thyreoiditis
Hashimoto-Krankheit
Hashimoto-Struma
Hashimoto-Syndrom
Hashimoto-Thyreoiditis
Hashitoxikose
Immunthyreoiditis
Lymphadenoider Kropf
Lymphoide Thyreoiditis
Lymphomatöse Thyreoiditis
Lymphozytäre Immunthyreoiditis
Lymphozytäre Thyreoiditis
Struma lymphomatosa
Transitorische Hashitoxikose
E06.4Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis
Arzneimittelinduzierte Thyreoiditis
Iatrogene Thyreoiditis
E06.5Sonstige chronische Thyreoiditis
Chronische fibröse Thyreoiditis
Chronische Thyreoiditis
Eisenharte Thyreoiditis
Holzige Thyreoiditis
Invasiv-sklerosierende Thyreoiditis
Riedel-Krankheit
Riedel-Struma - s.a. Eisenharte Thyreoiditis
Riedel-Thyreoiditis
E06.9Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet
Perithyreoiditis
Schilddrüsenentzündung
Strumitis
Thyreoadenitis
Thyreoiditis
Menu