D25.0Submuköses Leiomyom des Uterus
Submuköses Leiomyom des Uterus
D25.1Intramurales Leiomyom des Uterus
Intramurales Leiomyom des Uterus
D25.2Subseröses Leiomyom des Uterus
Subseröses Leiomyom des Uterus
D25.9Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet
Fibromyom des Corpus uteri
Fibromyom des Uterus
Fundusmyom
Gebärmuttermyom
Leiomyofibrom der Cervix uteri
Leiomyofibrom des Corpus uteri
Mehrknolliger Uterus myomatosus
Myoma uteri
Uterus myomatosus
Uterusfibroid
Uterushinterwandmyom
Uterusleiomyom
Uterusmyom
Uterusvorderwandmyom
Menu