B40.0Akute Blastomykose der Lunge
B40.0+J99.8*Akute Blastomykose der Lunge
Akute pulmonale Blastomykose
Primäre Blastomykose der Lunge
B40.1Chronische Blastomykose der Lunge
B40.1+J99.8*Chronische Blastomykose der Lunge
Chronische pulmonale Blastomykose
B40.2Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
B40.2+J99.8*Blastomykose der Lunge
Pulmonale Blastomykose
B40.3Blastomykose der Haut
B40.3+L99.8*Hautblastomykose
Kutane Blastomykose
B40.7Disseminierte Blastomykose
Disseminierte Blastomykose
Generalisierte Blastomykose
B40.8Sonstige Formen der Blastomykose
B40.8+G05.2*Blastomykotische Meningomyelitis a.n.k.
Meningoenzephalitis bei Blastomykose a.n.k.
B40.9Blastomykose, nicht näher bezeichnet
Blastomycosis
Blastomykose
Blastomykotische Infektion
Chicago-Krankheit
Gilchrist-Krankheit
Infektion durch Blastomyces
Infektion durch Blastomyces dermatitidis
Nordamerikanische Blastomykose
Menu